Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Kitabın Adı: Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyi kitabların kataloqu  
Müəllifi:  Eylazov Fəxrəddin (tərtibçi)
Mövzusu: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kitabxana işi.Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya. Biblioqrafiyaşünaslıq
Nəşriyyat: Naxçıvan,Tusi
Səhifə Sayı: 128
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2014
Məlumat: Kitabda Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyi qədim kitab və əlyazma nümunələrinin kataloqu öz əksini tapmışdır.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur