Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Kitabın Adı: Naxçıvan mühitinin yaratdığı kitab və kitabxana mədəniyyəti  
Müəllifi:  İbrahimov Səbuhi
Mövzusu: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kitabxana işi.Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya. Biblioqrafiyaşünaslıq
Nəşriyyat: Naxçıvan,Əcəmi
Səhifə Sayı: 248
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2019
Məlumat: Kitabda Naxçıvan mühitinin yaratdığı kitab və kitabxana mədəniyyəti abidələrinin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri geniş səciyyələndirilmişdir. Burada ayrı-ayrı tarixi mərhələlərdə yaranıb formalaşmış saray, məscid, mədrəsə, məktəb və s. kitabxanaların, eyni zamanda görkəmli şəxsiyyətlərin şəxsi kitabxanalarının fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verilmişdir.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur