Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Kitabın Adı: Farsdilli əlyazmalar və əski çap kitabları kataloqu  
Müəllifi:  Xəlilov Fərman (tərtib edən)
Mövzusu: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kitabxana işi.Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya. Biblioqrafiyaşünaslıq
Nəşriyyat: Naxçıvan,Tusi
Səhifə Sayı: 120
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2018
Məlumat: Kataloqda AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondunda mühafizə edilən farsdilli 48 əlyazma və 134 əski çap kitabının qısa təsviri verilmişdir. Elmin müxtəlif sahələrinə aid olan bu kitabların əksəriyyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindən toplanmışdır.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur