Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Kitabın Adı: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident kitabxanası  
Müəllifi:  Məmmədov Ə. (layihəni hazırlayan)
Mövzusu: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kitabxana işi.Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya. Biblioqrafiyaşünaslıq
Nəşriyyat: Bakı,Çaşıoğlu
Səhifə Sayı: 88
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2013
Məlumat: Kitabda Prezident kitabxanasının keçdiyi tarixi yolun icmalı yer almış, kitabxananın strukturu, şöbələri haqqında geniş məlumat verilmişdir. Həmçinin yeni texnologiyanın kitabxanada tətbiqindən bəhs edilmiş, başqa ölkələrin kitabxanaları ilə əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulmuşdur.
Oxunma Sayı: 12