Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri  
Müəllifi:  Nağıyev Cəlil (tərtib edən)
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Bədii ədəbiyyat
Nəşriyyat: Bakı,Öndər
Səhifə Sayı: 280
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2005
Məlumat: Oxucuların diqqətinə təqdim olunan bu kitabda Asiya ölkələri xalqlarının əsatir, əfsanə və nağıllarından nümunələr toplanmışdır.
Oxunma Sayı: