Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr (VII-XII əsrlər Azərbaycan şeri)  I cild
Müəllifi:  Mirəhmədov Əziz (tərtib edəni)
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Bədii ədəbiyyat
Nəşriyyat: Bakı,"Şərq-Qərb"
Səhifə Sayı: 424
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2005
Məlumat: Kitabda Azərbaycan klassik poeziyasının 500 illik bir dövrünü əhatə edən poetik əsərlərdən nümunələr toplanmışdır. Əsasən lirik və ictimai-siyasi şeirlərdən ibarət olan bu əsərlər ərəb və fars dillərindən tərcümə edilmişdir.
Oxunma Sayı: