Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Kənd və meşə təsərrüfatı

 
 
Kitabın Adı: Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində ev quşlarının koksidiləri (Apicomplexa, Eimeria, Sarcocystis)  
Müəllifi:  Məmmədov İsmayıl
Mövzusu: Kənd və meşə təsərrüfatı/Heyvandarlıq
Nəşriyyat: Bakı,Xəzər Universiteti
Səhifə Sayı: 124
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2017
Məlumat: Monoqrafiyada ilk dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikasında ev quşlarında parazitlik edən koksidilərin növ tərkibi, biologiyası, inkişafı, sistematikası, parazit-sahib münasibətləri və profilaktikanın kompleks təsviri verilmişdir.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur