Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası  IV cild
Müəllifi:  Məmmədova Dilarə (tərtib edən)
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Bədii ədəbiyyat
Nəşriyyat: Bakı,"Şərq-Qərb"
Səhifə Sayı: 584
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2007
Məlumat: Cildə Azərbaycan dramaturgiyasının nümayəndələrindən Aslan Qəhrəmanlı, Mustafa İskəndərzadə, Arif Abdullazadə, Elçin, Hidayət, Əli Əmirli, Kamal Abdulla, Elçin Hüseynbəylinin əsərləri daxil edilmişdir.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur