Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Texniki elmlər

 
 
Kitabın Adı: Azərbaycan Kulinariyası Ensiklopediyası  
Müəllifi:  Güləliyev Əziz (buraxılışa məsul)
Mövzusu: Texnika. Texniki elmlər/Yeyinti məhsulları istehsalı
Nəşriyyat: Bakı,"Şərq-Qərb"
Səhifə Sayı: 168
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2007
Məlumat: Özünəməxsusluğu ilə məşhur olan Azərbaycan mətbəx mədəniyyəti Vətənimizin coğrafi mövqeyi, xalqımızın milli ənənələri, həyat tərzi və s. bağlı tarixən formalaşan xüsusiyyətlərə malikdir.Fotoşəkillərlə zəngin ensiklopediyada Azərbaycan mətbəxinin xalq arasında geniş yayılmış 200-ə yaxın sulu və quru xörək reseptləri,eyni zamanda qəlyanaltılar, turşular, mürəbbələr və digər kulinariya məmulatları haqqında məlumat verilir.
Oxunma Sayı: 6