Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Azərbaycan xalçaları  
Müəllifi:  Muradov Vidadi
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/İncəsənət
Nəşriyyat: Bakı,Elm
Səhifə Sayı: 436
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2008
Məlumat: Kitabda Azərbaycan dekorativ-tədbiqi sənətinin ən geniş yayılmış növü olan xalça sənəti, onun toxunduğu qədim tarixi ərazilər, bu xalçaları bir-birindən fərqləndirən texniki, bədii xüsusiyyətlər, naxışlar daşıdıqları arxaik informasiyalar, toxuculuğun ənənə şəklində bölgələr üzrə formalaşaraq təşkil etdiyi lokal məktəblər haqqında məlumat verilmişdir.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur