Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Kitabın Adı: Babək rayonu-30  
Müəllifi:  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Mövzusu: İctimai və humanitar elmlər/İqtisadiyyat. İqtisadiyyat elmləri
Nəşriyyat: Naxçıvan,Qızıl dağ
Səhifə Sayı: 218
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2008
Məlumat: Kitaba "Babək rayonunun təşkil olunmasının 30 illiyi haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin sərəncamı, rayonun tarixi, təbii- iqlim şəraiti, əhalisi, sənayesi, kənd təsərrüfatı və s. haqqında statistik məlumatlar daxil edilmişdir.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur