Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Kənd və meşə təsərrüfatı

 
 
Kitabın Adı: Naxçıvan Muxtar Respublikasının arıkimilər faunası  
Müəllifi:  Məhərrəmov Mahir
Mövzusu: Kənd və meşə təsərrüfatı/Heyvandarlıq
Nəşriyyat: Naxçıvan,Əcəmi
Səhifə Sayı: 264
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2015
Məlumat: Monoqrafiyada Naxçıvan Muxtar Respublikasının bioloji müxtəlifliyində növlərinin zənginliyi və praktiki əhəmiyyəti ilə fərqlənən arıkimilər faunasının sistemli tədqiqinin nəticələri öz əksini tapmışdır. Kitabda arıkimi populyasiyalarının bölgənin bütün yüksəklik qurşaqları və landşaftları üzrə paylanması qanunauyğunluqları, onların trofik əlaqələri, uçuş fenologiyası, yuvalaması, davranış xüsusiyyətləri və sair məsələlər haqqında maraqlı məlumatlar verilmiş, müxtəlif aqrosenozlarda və təbii bitki senozlarında əsas tozlandırıcı arıların funksional fəaliyyəti qiymətləndirilmişdir.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur