Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Kitabın Adı: 2006-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının xülasəsi  
Müəllifi:  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
Mövzusu: İctimai və humanitar elmlər/İctimai elmlər bütövlükdə
Nəşriyyat: Naxçıvan,Əcəmi
Səhifə Sayı: 190
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2007
Məlumat: Kitabda 2006-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi yüksəlişi, sənayesi, əsaslı tikinti və meliorasiya tədbirləri, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, rabitə, kommunal təsərrüfatı, energetikası və s. sahələrinin inkişafının qısa xülasəsi verilmişdir.
Oxunma Sayı: