Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Kitabın Adı: 2000-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi  
Müəllifi:  Naxçıvan MR Dövlət Mətbuat Komitəsi
Mövzusu: İctimai və humanitar elmlər/İctimai elmlər bütövlükdə
Nəşriyyat: Naxçıvan,Əcəmi
Səhifə Sayı: 48
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2001
Məlumat: Kitabçada 2000-ci ilin iqtisadi yüksəlişi, sənayesi, əsaslı tikinti və meliorasiya tədbirləri, nəqliyyat, rabitə, kənd təsərrüfatı və energetikasının inkişafının qısa xülasəsi verilmişdir.
Oxunma Sayı: 12