Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Kitabın Adı: 1999-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi  
Müəllifi:  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti
Mövzusu: İctimai və humanitar elmlər/İctimai elmlər bütövlükdə
Nəşriyyat: Naxçıvan,Qeyrət
Səhifə Sayı: 32
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2000
Məlumat: Kitabçada 1999-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial- iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi verilmişdir.
Oxunma Sayı: 15