Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Kitabın Adı: 1998-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi  
Müəllifi:  Baxşıyev Əlövsət (buraxılışa məsul)
Mövzusu: İctimai və humanitar elmlər/İctimai elmlər bütövlükdə
Nəşriyyat: Naxçıvan,Qeyrət
Səhifə Sayı: 32
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 1999
Məlumat: Kitabçada 1998-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial- iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi verilmişdir.
Oxunma Sayı: