Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: "Cahargah" və Bayatı kürd" muğamları  
Müəllifi:  Məmmədli Əkrəm
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/İncəsənət
Nəşriyyat: Tehran,Aşina
Səhifə Sayı: 62
Dil: Fars
Nəşr ili: 2011
Məlumat: Kitabda "Cahargah" və Bayatı kürd" muğamları verilmişdir.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur