Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Kitabın Adı: Azərbaycan naminə  IV cild
Müəllifi:  Məmmədova Çimnaz (tərtib edən)
Mövzusu: İctimai və humanitar elmlər/Siyasət. Siyasi elmlər
Nəşriyyat: Bakı,"Bəstəkar"
Səhifə Sayı: 328
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2005
Məlumat: Təqdim olunan kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 1 noyabr 2004-cü ildən 31 dekabr 2004-cü ilə qədərki fəaliyyətini əks etdirən rəsmi məlumatlar toplusudur.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur