Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Kitabın Adı: Heydər Əliyev: "Biz Azərbaycan ərazisində ikinci bir erməni dövlətinin yaranmasına yol verə bilmərik"  
Müəllifi:  Heydər Əliyev irsi Beynəlxalq Elektron Kitabxanası
Mövzusu: İctimai və humanitar elmlər/Hərbi elm. Hərbi iş
Nəşriyyat: Bakı,Əbilov, Zeynalov və oğulları
Səhifə Sayı: 472
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2006
Məlumat: Kitaba ATƏT-in 1994-cü ildə Budapeştdə, 1996-cı ildə Lissabonda və 1999-cu ildə İstanbulda keçirilmiş zirvə toplantılarının bəzi materialları daxil edilib.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur