Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: "Naxçıvan- bəşəriyyətin beşiyi" beynəlxalq rəsm festivalı  
Müəllifi:  Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/İncəsənət
Nəşriyyat: Naxçıvan,Əcəmi
Səhifə Sayı: 32
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2012
Məlumat: 2012-ci il iyunun 18-20-də Naxçıvan şəhərində "Naxçıvan- bəşəriyyətin beşiyi" Beynəlxalq Rəsm Festivalı keçirilmişdir. Naxçıvan şəhərindəki Açıq Səma Altında Muzeydə təşkil olunan festivalda dörd ölkədən rəssamlar iştirak etmişlər. Festivalın keçirildiyi günlərdə çəkilmiş iyirmi dörd rəssamın təxəyyülünün məhsulu olan, yurdumuzun gözəllikləri və qədimliyini əks etdirən tabolardan ibarət kataloq rəssamlıq sənətinin inkişafına göstərilən qayğının ifadəsidir.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur