Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Seçilmiş əsərləri  
Müəllifi:  Şiller Fridrix
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Bədii ədəbiyyat
Nəşriyyat: Bakı,Şərq-Qərb
Səhifə Sayı: 376
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2009
Məlumat: Alman xalqının böyük oğlu Fridrix Şiller öz yaradıcılığı ilə doğma xalqının milli mənafeyi uğrunda çıxış edən qüvvələri zülmə və istibdada, köhnəliyə və cəhalətə qarşı mübarizəyə çağırmışdır. Oxuculara təqdim olunan bu kitaba qüdrətli qələm sahibinin məzmunca bir- biri ilə səsləşən üç səhnə əsəri- "Qaçaqlar", "Genuyada Fieskonun sui-qəsdi", "Məkr və məhəbbət" əsərləri daxil edilmişdir.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur