Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Kənd və meşə təsərrüfatı

 
 
Kitabın Adı: Heyvandarlıqdan praktikum  
Müəllifi:  Abbasov Suliddin, Ruşanov Asəf
Mövzusu: Kənd və meşə təsərrüfatı/Heyvandarlıq
Nəşriyyat: Bakı,Ünsiyyət
Səhifə Sayı: 240
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2013
Məlumat: Dərs vəsaiti aqrar, pedaqoji sahələrdə təhsil alan bakalavr təhsilli tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vəsaitdə canlı orqanizmin əsası olan hüceyrənin quruluş və funksiyası, irsiyyətin nəslə ötürülməsi qanunauyğunluğu təcrübələr əsasında verilmişdir.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur