Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Kitabın Adı: Aqrar sahənin inkişafı və marketinq prinsiplərindən istifadə  
Müəllifi:  Bağırov Mehdi
Mövzusu: İctimai və humanitar elmlər/İqtisadiyyat. İqtisadiyyat elmləri
Nəşriyyat: Naxçıvan,Qeyrət
Səhifə Sayı: 102
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2014
Məlumat: Monoqrafiyada ölkənin iqtisadi təkamülünün müasir mərhələsində aqrar sahənin inkişafına nəzər yetirilir, kənd təsərrüfatındakı mümkün istehsal və satış proseslərinin həyata keçirilməsində marketinq prinsiplərindən istifadə haqqında geniş bəhs olunur.
Oxunma Sayı: