Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Kitabın Adı: Aqrar sahədə resurs potensialı, onun istehsal və satış sisteminin formalaşmasında rolu  
Müəllifi:  Bağırov Mehdi
Mövzusu: İctimai və humanitar elmlər/İqtisadiyyat. İqtisadiyyat elmləri
Nəşriyyat: Naxçıvan,Qeyrət
Səhifə Sayı: 130
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2014
Məlumat: Kitabda əsas tədqiqat istiqaməti haqqında daha aydın təsəvvür yaratmaq məqsədilə resurs potensialı özünün əsas növləri üzrə fərdi qaydada öyrənilmiş, həmçinin müstəqillik dövründə bu potensialın yaranmasında, onun kəmiyyət və keyfiyyət baxımından artırılmasında köklü addımların atıldığı Heydər Əliyev dövründən bəhs olunmuşdur.
Oxunma Sayı: