Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

    Biblioqrafik Vəsaitlər. Məlumat nəşrləri. Jurnallar


A B C Ç D E Ə F G H İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Seyidov Yusif : Akademik İsa Həbibbəyli
Monoqrafiyada əməkdar elm xadimi, akademik İsa Həbibbəylinin elmi-pedaqoji, ədəbi və ictimai fəaliyyətindən bəhs edilir.
Məmmədova E.T. (tərtib edən) : Azərbaycan elm və mədəniyyət xadimləri. H.Ə.Əliyev Biblioqrafiya
Kitabda Həsən Əliyevin həyatı, elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyətinin əsas tarixləri, əsərlərinin biblioqrafiyası, elmi-populyar məqalələri, redaktə etdiyi əsərlər, dissertantlara elmi rəhbərliyi haqqında məlumat verilmişdir.
Bağırov Orxan (tərtibçi) : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşlarının elmi əsərləri: biblioqrafik göstərici
Biblioqrafik göstərici AMEA Naxçıvan Bölməsi əməkdaşlarının 2018-ci ildə nəşr edilmiş elmi əsərlərini - monoqrafiyaları, kitabları, jurnalları və toplularda dərc edilmiş elmi əhəmiyyətli məqalələri əhatə edir. Biblioqrafiyanın "Köməkçi göstəricilər" bölməsində müəlliflərin, əsər başlıqlarının əlifba göstəricisi verilmişdir.
Xanəliyev Sadıq : Əziz Şərifin əsərlərinin biblioqrafiyası
Müəllifin yaratdığı bu biblioqrafiya elmi biblioqrafiyanın prinsiplərinə uyğun şəkildə tərtib edilmiş, burada Moskva Dövlət Universitetinin Şərq xalqları ədəbiyyatı kafedrasının müdiri Əziz Şərifin yaradıcılığının incəlikləri təhlil edilmişdir.
Əsədullayeva Nuranə (tərtibçi) : Hüseyn Cavid: həyat və sənət yolu
Kitabda Hüseyn Cavidin həyatı və yaradıcılığı, Hüseyn Cavid haqqında görkəmli adamların dedikləri, əsərləri və s. haqqında məlumatlar verilmişdir.
Xəlilov Fərman (tərtib edən) : Hüseyn Razi. Biblioqrafiya
Kitaba Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, şair Hüseyn Raziyə həsr olunan bəzi məqalələr, əsərləri və haqqında yazılanlara aid 1742 mənbəni əhatə edən biblioqrafiyası, müxtəlif tanınmış şəxslərdən və bəzi oxuculardan aldığı məktublar, həyat və yaradıcılığını əks etdirən fotoşəkillər daxil edilmişdir.
Əskər Ramiz, Əskər Nailə : Kitabi-Dədə Qorqud. Biblioqrafik göstərici
Biblioqrafik göstəricinin bu cildinə Azərbaycan, özbək, qazax, qırğız, türkmən, uyğur, tatar, başqırd, qaqauz və qaraqalpaq dillərində (10 dildə) beş min üç yüz altmış üç mənbə daxil edilmişdir.
Əskər Ramiz, Əskər Nailə : Kitabi-Dədə Qorqud. Biblioqrafik göstərici
Biblioqrafik göstəricinin bu cildinə türk, avar, ləzgi, udi, talış, tat, xınalıq, kürd, rus, Ukrayna, polyak, serb-xorvat, çernoqoriya (qaradağ), latış, Litva, eston, gürcü, erməni, alman, ingilis, fransız, italyan, macar, holland, yunan, portuqal, ərəb, fars, ivri, Çin, hind, yapon və Koreya dillərində (33 dildə) iki min yeddi yüz səkkiz mənbə daxil edilmişdir.
Eyvazlı Həsənəli (tərtib edəni və redaktoru) : Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 10 ildə
Kitabda Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun 10 illik fəaliyyəti, əməkdaşları və onların elmi fəaliyyətinin biblioqrafik göstəriciləri haqqında məlumat verilmişdir.
Əhmədova Xavər (tərtibçi) : Tofiq Bakıxanov. Biblioqrafiya
Kitabçada görkəmli bəstəkar Tofiq Bakıxanovun yaradıcılığı haqqında başqa müəlliflərin məqalələri və özünün nəşr olunmuş məqalələrinin biblioqrafiyası verilmişdir.
1 - 2