Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

    Filologiya. Bədii ədəbiyyat


A B C Ç D E Ə F G H İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Əliyev Ziyadxan : "Cəmil Müfidzadə. Cizgilərə hopan ömür..."
Kitab xalq rəssamı, görkəmli qrafika ustası Cəmil Müfizadənin həyat və yaradıcılığından bəhs edir. Həmçinin rəssamın yaradıcılıq yolu ardıcılıqla izlənmiş, onun çəkdiyi çoxsaylı qrafik silsilələr ayrıca təhlil olunmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondu , Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyi  : "Naxçıvan- bəşəriyyətin beşiyi" III beynəlxalq rəsm festivalı
Kitabda Naxçıvan şəhərindəki "Əlincəqala" Tarix-Mədəniyyət Muzey kompleksində 7 ölkədən gəlmiş rəssamların iştirak etdiyi festivalda çəkilmiş yurdumuzun gözəlliklərini və qədimliyini əks etdirən rəsm əsərlərindən ibarət kataloq verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondu , Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyi  : "Naxçıvan- bəşəriyyətin beşiyi" IV Beynəlxalq Rəsm Festivalı
Kataloqda “Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi” IV Beynəlxalq Rəsm Festivalında çəkilmiş yurdumuzun gözəlliklərini və qədimliyini əks etdirən rəsm əsərləri və iştirakçılar haqqında məlumat verilmişdir.
Qasımov Ələkbər : “Cavid” Poeziya Teatrı
Kitab-albomda 1982-1989-cu illərdə Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərmiş “Cavid” Poeziya Teatrının yaradılmasından, formalaşmasından, tərəqqisindən və uğurlarından söhbət açılır. Eyni zamanda bu teatrın səhnəsində tamaşaya qoyulmuş əsərlər sadalanmaqla onların rejissorları, rəssam və bəstəkarları, tamaşalardakı mahnıların və rolların ifaçıları barədə məlumat verilir.
Fətullayev- Fiqarov Şamil : Abşeron memarlığı
Kitabda Abşeronda yerləşən yaşayış məntəqələrinin şəhərsalma strukturu tədqiq edilmiş, 71 məscid, 55 hamam, 15-dən çox məqbərə, 10 ovdan, Mərdəkan sarayları və nəhayət Murtuza Muxtarovun, Şəmsi Əsədullayevin, Teymur bəy Aşurbəyovun, Məmməd bəy Xanlarovun və başqalarının məşhur villaları təqdim olunmuşdur.
Kəngərli Bəhruz : Albom - kataloq
Kitabda XX əsr Azərbaycan rəsm sənətinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Bəhruz Kəngərlinin təbiət təsvirlərini və Naxçıvanın tarixi abidələrini əks etdirən rəsm əsərləri toplanmışdır.
Məmmədov Sabir : Albom-kataloq
Albom-kataloqda rəssam Sabir Məmmədovun əsərləri verilmişdir.
Kərimov V.İ. : Azərbaycan ərazisində ən qədim tayfa ittifaqlarının və dövlətlərin inşaat sənəti
Monoqrafiya Azərbaycan ərazisində ən qədim tayfa ittifaqlarının və dövlətlərin inşaat sənətinə həsr olunmuşdur. Müəllif memarlıq - arxeologiya materialları əsasında Azərbaycan ərazisində e. ə. VI-I minilliklərə aid ayrı - ayrı abidələrin xronologiyasını dəqiqləşdirir. Əsərdə tayfa ittifaqlarının yaranması və inkişafı, onların sıx qarşılıqlı əlaqələri və inşaat sənəti məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir.
Əfəndi Rasim : Azərbaycan incəsənəti
Kitabda qədim, orta əsrlərdə və sonrakı dövrlərdə Azərbaycanda yaradılmış görkəmli memarlıq abidələri, təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri araşdırılır, incəsənətimizin zəngin ənənənələri hərtərəfli şərh edilir.
Əfəndizadə Rəna : Azərbaycan memarlığı XIX əsrin sonu - XXI əsrin əvvəli
Kitabda XIX əsrin sonundan başlayaraq bu günədək Azərbaycan memarlığının inkişaf yolu işıqlandırılır. Bəhs olunan tarixi dövrdə Azərbaycan memarlığı maraqlı, mürəkkəb və zəngin bir yol keçmişdir ki, həmin yolda yeni üslub çalarlarının axtarışı, habelə inşaat texnologiyalarının modernləşdirilməsi ilə səciyyələnmişdir.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15