Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

    Filologiya. Bədii ədəbiyyat


A B C Ç D E Ə F G H İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Ordubadi Salik : "Gülşəni-vəhdət". Divan
Oxuculara təqdim olunan bu divanda Salik Ordubadinin yalnız Azərbaycan türkcəsində qələmə aldığı əsərləri verilmişdir.
Şabanoğlu Tağı : "Oğlan-qız" əfsanəsi, yaxud Gilan gözəli
Kitabda "Oğlan-qız" əfsanəsi verilmişdir. Əfsanədə iki gənc - Ərdoğan və Gilan gözəlinin sonsuz məhəbbəti, bu iki gəncin ağıl və dərrakəsi, Ərdoğanın qara və şər qüvvələrə qarşı qətiyyətli mübarizəsi öz əksini tapmışdır.
Vəkil Əli (tərtib edən) : Ana (dedim, qarşımda gözəl bir səhnə açıldı)
Kitaba Azərbaycan ədəbiyyatında və eləcə də digər xalqların poeziyasında qədim zamanlardan bugünədək ana haqqında yazılmış şeirlər daxil edilmişdir. Bu şeirlərdə övlad, ana, valideyn sevgisi,Vətən və onun tükənməyən istəyi poetik hisslərlə naxışlanır, anaya olan sonsuz məhəbbətdən söz açılır.
Ülvi Əbülfəz : Ana, mən qocaltdım, ya zaman səni...
Müəllifin bu kitabında Vətənə, anaya, təbiətə, igid oğullara aid şeirləri toplanmışdır.
Sultanlı Əli (tərtib edəni) : Antik ədəbiyyat antologiyası
Oxuculara təqdim edilən bu kitaba qədim yunan xalq ədəbiyyatı nümunələri, müxtəlif əsatirlər və miflər, eyni zamanda antik yunan ədəbiyyatı korifeylərindən Homerin, Esxillin, Evripidin, Sofoklun, Aristofanın, Aristotelin uzun əsrlər boyu dünya ədəbiyyatı xəzinəsini bəzəyən inciləri və qədim Roma ədəbiyyatından nümunələr daxil edilmişdir.
Sultanlı Əli (tərtib edəni) : Antik ədəbiyyat antologiyası
Kitaba qədim xalq ədəbiyyatı nümunələri, müxtəlif əsatirlər və miflər, eyni zamanda antik yunan ədəbiyyatı korifeylərindən Homerin, Hesiodun, Esxilin, Evripidin, Sofoklun, Aristofanın, Aristotelin uzun əsrlər boyu dünya ədəbiyyatı xəzinəsini bəzəyən inciləri daxil edilmişdir.
Sultanlı Əli (tərtib edəni) : Antik ədəbiyyat antologiyası
Oxuculara təqdim olunan "Antik ədəbiyyat antologiyası"nın ikinci cildinə qədim Roma ədəbiyyatından nümunələr daxil edilmişdir. Kitab iki bölmədən ibarətdir. "Respublika dövründə Roma ədəbiyyatı" bölməsində Tit Mak Plavt, Rubli Terensi, Mark Tuli Siseron, Qay Valeri Katul, "İmperiya dövründə Roma ədəbiyyatı" bölməsində isə Publi Vergili Maron, Kvint Horası Flakk, Ovidi Nazon, Seneka, Petroni, Fedr, Yuvenal, Tassit, Apuley kimi müəlliflərin əsərləri verilmişdir.
Şabanoğlu Tağı : Apardı sellər Saranı
Kitabda Naxçıvan ərazisində yerləşən Şərur ərazisindən axan gursulu Arpaçayla bağlı olan "Apardı sellər Saranı" əfsanə-poema verilmişdir.
İbrahimov Hüseyn (redaktor) : Araz - 4. Almanax
Kitabda Naxçıvanda yaşayan yazıçı və şairlərin əsərlərindən seçmələr toplanmışdır.
Eyvazlı Həsənəli : Araz sahilində doğan günəş
Pyesdə Naxçıvana Azərbaycan Respublikası tərkibində Muxtariyyət verilməsi ilə bağlı aparılan siyasi mübarizədən bəhs edilmişdir. 1921-ci ildə bağlanmış "Moskva" və "Qars" müqavilələrinin mahiyyəti bədii dillə əsaslandırılmışdır.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15