Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

    İctimai və humanitar elmlər


A B C Ç D E Ə F G H İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Qurbani Abdulla (tərtibçi) : Azərbaycan polisinin yubileyi
Kitabda Azərbaycan polisinin 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında məlumat verilmişdir.
Cəlilov Elman : Azərbaycanın dövlət və hüququ
Təqdim olunan əsər Azərbaycanın dövlət və hüququnun öyrənilməsi sahəsində, demək olar ki, ilk fundamental əsərdir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin elmi atributlarından biri kimi onun hüququnun öyrənilməsi zərurəti əsərdə öz əksini tapmışdır.
Mustafayeva Aytən (tərtibçi) : Bioetika: sənədlər, terminlər
Bu kitab Azərbaycanda bioetikanın müxtəlif problemlərinə dair beynəlxalq hüquqi sənədlərdən və qısa izahlı lüğətdən ibarət ilk topludur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi  : Bülleten № 1
Bülletendə muxtar respublikamızla bağlı məsələləri tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının normativ-hüquqi aktları, maddi və prosessual qanunvericiliyə gətirilən yeniliklərlə yanaşı, ölkə Prezidentinin sərəncamları, normativ-hüquqi aktlar sisteminə daxil olmayan, lakin respublika üçün əhəmiyyət kəsb edən digər rəsmi sənədlər verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi  : Bülleten № 1
Bülletendə muxtar respublikamızla bağlı məsələləri tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının normativ-hüquqi aktları, maddi və prosessual qanunvericiliyə gətirilən yeniliklərlə yanaşı, ölkə Prezidentinin sərəncamları, normativ-hüquqi aktlar sisteminə daxil olmayan, lakin respublika üçün əhəmiyyət kəsb edən digər rəsmi sənədlər verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi  : Bülleten № 2
Bülletendə muxtar respublikamızla bağlı məsələləri tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının normativ-hüquqi aktları, maddi və prosessual qanunvericiliyə gətirilən yeniliklərlə yanaşı, ölkə Prezidentinin sərəncamları, normativ-hüquqi aktlar sisteminə daxil olmayan, lakin respublika üçün əhəmiyyət kəsb edən digər rəsmi sənədlər verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi  : Bülleten № 2
Bülletendə muxtar respublikamızla bağlı məsələləri tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının normativ-hüquqi aktları, maddi və prosessual qanunvericiliyə gətirilən yeniliklərlə yanaşı, ölkə Prezidentinin sərəncamları, normativ-hüquqi aktlar sisteminə daxil olmayan, lakin respublika üçün əhəmiyyət kəsb edən digər rəsmi sənədlər, mülki mühakimə sahəsində məhkəmə fəaliyyətinə dair 2016-cı ilin birinci yarısının yekunları üzrə statistik məlumatların təhlili verilmişdir.
Talıbov Seymur : Enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq-hüquqi problemləri
Monoqrafiyada Xəzər hövzəsi regionunda enerji təhlükəsizliyi, bu sahədə yaranan problemlərin beynəlxalq hüquqi vasitələrlə həllində dövlətlərin əməkdaşlığının xüsusiyyətləri tədqiq edilir. Bununla yanaşı, əsərdə Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyi mexanizminin qurulması və səmərəli fəaliyyət göstərməsində vacib yer tutması vurğulanır və tərəflər arasında bu sahədə əməkdaşlığın hüquqi tənzimlənməsinin əsas parametrləri müəyyənləşdirilir. Monoqrafiyada həmçinin Xəzər hövzəsi regionunda enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi araşdırılır və Azərbaycan Respublikasının enerji təhlükəsizliyi siyasətində Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeri və mövqeyi müəyyən edilir.
Əhmədova Salatın (tərtibçi) : Heydər Əliyevin dil siyasəti
Kitabda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin yürütdüyü dil siyasətini əks etdirən sənədlər, dillə bağlı çıxışları, müdrik kəlamları, deyimləri və tövsiyyələri toplanmışdır.
Hayek Fridrix A. : Hüquq, qanunvericilik və azadlıq
Kitabda Fridrix A. Hayekin “Azad insanların siyasi qaydaları” əsəri verilmişdir. Filosof bu cilddə azad bir cəmiyyətin siyasi qaydalarının gərəkli əsaslarının, günümüzdə hakim olan demokratiya anlayışı və ona uyğunlaşmanın yeni bir anlamını irəli sürmüşdür.
1 - 2 - 3 - 4 - 5