Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

    Səhiyyə. Tibb elmləri


A B C Ç D E Ə F G H İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

İsmayılov Cəbi : Anesteziya, reanimasiya və onun praktiki tədrisinin bəzi aspektləri
Dərs vasaitində anesteziologiya və reanimasiyanın əsas məsələlərinin bəzi aspektləri təhlil olunur, onun tədrisindəki praktiki rolu işıqlandırılır. Dərs vəsaiti həkimlər, tibb işçiləri, ordinatorlar, renzidentlər və paramediklər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Novruzov Niyazi, Məmmədov Adil : Bel-oma ağrıları
Kitabda müasir dövrün ən geniş yayılmış patologiyası olan bel-oma ağrılarının səbəbləri, əlamətləri, diaqnostikası, elmi və ənənəvi, xüsusilə də, ambulator şəraitdə mümkün olan müalicə üsulları barədə ətraflı məlumat verilir.
İbrahimov Malikəjdər, İbrahimova İradə : Daxili xəstəliklər fənninə aid köməkçi vəsait
Kitabda testlər, sindromlar, simptomlar, tibbi terminlərin izahı, laborator və funksional müayinələr və s. haqqında məlumat veilmişdir.
İbrahimov Malikəjdər : Daxili xəstəliklərdən kardiologiyaya aid test nümunələri və izahlı cavabları
Vəsaitdə ürəyin ritm pozğunluğu, kəskin koronar sindrom, miokard infaktı, ürək qüsurları, ağciyər arteriyasının tromboemboliyası, sinkopal vəziyyət və s. aid test tapşırıqları və izahlı cavabları verilmişdir.
İbrahimov Malikəjdər : Daxili xəstəliklərdən seçilmiş mühazirələr
Kitabda Azərbaycanda hərbi terepiyanın inkişafı, kəskin şüa xəstəliyi, zərbə dalğası ilə orqanizmin zədələnməsi, yaralılarda daxili üzvilərin pataloji dəyişiklikləri, daxili xəstəliklərdə təxirəsalınmaz vəziyyətlər və müalicə prinsipləri, hərbi tibbi ekspertiza haqqında məlumat veilmişdir.
İbrahimov Malikəjdər, İbrahimova İradə : Daxili xəstəliklərə aid testlər və izahlı cavablar
Kitabda daxili xəstəliklərin müasir etiopatogenezinin, klinikasını, diaqnostika və diferensial diaqnostikasını, müalicə və profilaktikasını əks etdirən testlər və izahlı cavablar verilmişdir.
İbrahimov Malikəjdər, İbrahimova İradə : Daxili xəstəliklərə aid testlər və izahlı cavablar
Kitabda daxili xəstəliklərin müasir etiopatogenezinin, klinikasını, diaqnostika və diferensial diaqnostikasını, müalicə və profilaktikasını əks etdirən testlər və izahlı cavablar verilmişdir.
Novruzov Hüseyn, Məmmədov Adil, Məmmədova Tünzalə : Dayaq-hərəkət aparatı
Kitab canlı orqanizmin ən əsas hissələrindən biri olan dayaq-hərəkət aparatının anatomiya, fiziologiyası, inkişafı, yaş xüsusiyyətləri, gigiyenası, bəzi patoloji elementləri və onların profilaktikasına həsr edilmişdir.
Məmmədov Adil : Naxçıvan cərrahiyyəsinin inkişaf tarixi
Kitabda cərrahiyyə sənətinin yaranma rüşeymindən çiçəklənmə dövrünədək inkişaf yolundan, xüsusiyyətlərindən, etik cəhətlərdən bəhs edən maraqlı materiallar verilmişdir.
Əsgərov Hüseyn, Cəfərov Süleyman : Naxçıvan səhiyyəsinin təşəkkülü, inkişaf və tərəqqisi
Kitabda muxtariyyətdən öncə və sonrakı dövrlərdə xüsusən müstəqillik illərində Naxçıvanda səhiyyənin inkişafı xronoloji şəkildə öz əksini tapmışdır.
1 - 2