Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

    Təbiət elmləri


A B C Ç D E Ə F G H İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi  : Azərbaycan Respublikası Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu və Akademik Həsən Əliyev adına Ordubad Milli Parkı haqqında ümumi məlumat
Kitabçada Naxçıvan Muxtar Respublikasının relyefi, torpaq quruluşu, iqlimi, təbiət qoruğu haqqında məlumat verilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi  : Azərbaycanda ətraf mühit
Statistik məcmuədə ətraf mühitin vəziyyətini, təbii resursların mövcudluğunu və onlardan istifadəni səciyyələndirən informasiya verilmişdir. Məcmuədə atmosfer havasının, su obyektlərinin, torpaq və meşə resurslarının qorunması, qoruq işi, təhlükəli tullantıların mövcudluğu və onlardan istifadə edilməsi, ayrı-ayrı faydalı qazıntıların hasilatı, ətraf mühitin qorunmasına çəkilən xərclər haqqında məlumatlar dərc olunmuşdur. Həmçinin əhalinin sayı, doğum, ölüm, təbii artım, eləcə də xəstələnmə haqqında məlumatlar göstərilmişdir.
Səfərov Arif : Ekologiya, ətraf mühit və onun mühafizəsi
Kitabda ekologiya və ətraf mühitin nəzəri məsələləri, ekoloji problemlər və təbii ərazi komplekslərinin mühafizə üsulları öz əksini tapmışdır.
Naxçıvan Dövlət Universiteti  : Naxçıvanı tanıyaq
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi, coğrafiyası, flora və faunası, faydalı qazıntıları, kənd təsərrüfatı və s. aid məqalələr toplanmışdır.
Məmmədov Zahid : Naxçıvanın təbii sərvətləri
Kitabçada təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin yolları kompleks şəkildə araşdırılır. Bununla yanaşı, istehsal sahələrində təbii sərvətlərdən istifadə zamanı təbiətin mühafizəsi məsələlərinə də diqqət yetirilir.