По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     


 Видеоматериалы


            Heydər Əliyev Və Naxçıvan
            Ulu torpaq
            Naxçıvan ilkin şəhər mədəniyyəti
            Həqiqət günəşi
            Naxçıvan Sirrləri
            Şərqdə doğan günəş
            Beynəlxalq simpozium
            Bayraq
            Inauqurasiya
            Umid