По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Название книги: Azərbaycan dilinin tədqiqi və tədrisi məsələləri  
Автор:  Maqsudov Elbəyi
Тема: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Издательство: Bakı,Elm və təhsil
Количество сраниц: 280
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2012
Информация: Metodik vəsait ana dilimizin tədqiqi və tədrisi məsələlərinə həsr edilmişdir. Vəsaitdə Azərbaycan dilinin müxtəlif bölmələrinin daha mükəmməl mənimsədilməsi, tələbələrin linqvistik təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi, təlimin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, yazılı və şifahi nitq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi yolları elmi-metodik şəkildə geniş şərh edilmişdir.
Количество обращений: 19