По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Название книги: Azərbaycan və türk dilinin əlaqəli tədrisi metodikası  
Автор:  Maqsudov Elbəyi
Тема: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 336
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2017
Информация: Monoqrafiyada ali məktəblərin filologiya fakültələrində Azərbaycan və türk dilinin müqayisəli tədrisi imkanları araşdırılmış, türk dili ilə əlaqələrdən, qarşılaşdırmalardan istifadə etməklə Azərbaycan dilinin müxtəlif bölmələrinin daha mükəmməl mənimsədilməsi, tələbələrin linqvistik təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi, təlimin səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları elmi-metodik şəkildə geniş şərh edilmişdir.
Количество обращений: 19