По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Название книги: "Şərq qapısı" qəzeti və Naxçıvanda ədəbi mühit  
Автор:  Seyid Surə
Тема: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kütləvi informasiya və təbliğat vasitələri
Издательство: Bakı,Elm və təhsil
Количество сраниц: 208
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2010
Информация: Monoqrafiyada ilk dəfə olaraq Naxçıvanda mətbuatın yaranması tarixi və inkişaf yolu araşdırılır, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində "Şərq qapısı" qəzetinin rolu məsələsi aydınlaşdırılır, Naxçıvanda tənqid və ədəbiyyatşünaslıq elminin formalaşması və inkişafında "Şərq qapısı" qəzetinin rolundan geniş bəhs edilir. Kitabda eyni zamanda Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının tərkib hissəsi olan Naxçıvan Yazıçılar Birliyinin keçdiyi tarixi inkişaf yolu ilk dəfə olaraq sistemli şəkildə araşdırılır. Naxçıvan ədəbi mühitinin sovet dövrü və müstəqillik illərindəki inkişaf yolu ümumiləşdirilir, geniş təhlillər aparılır, müstəqillik illərində "Şərq qapısı" qəzeti və Naxçıvan ədəbi mühitinin qarşılıqlı inkişaf istiqamətləri nəzərdən keçirilir.
Количество обращений: 19