По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Təbiət elmləri

 
 
Название книги: Nəsirəddin Tusi və müasirlik  
Автор:  Məmmədov Vaqif (tərtib edən)
Тема: Təbiət elmləri /Fizika-riyaziyyat
Издательство: Naxçıvan,Qeyrət
Количество сраниц: 104
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2001
Информация: Kitabda Şərqin böyük dühası Xacə Nəsirəddin Məhəmməd Tusinin çox şaxəli həyat yoluna nəzər salınmış, Azərbaycan Respublikasının prezidenti möhtərəm Heydər Əliyevin ''Nəsirəddin Tusinin anadan olmasının 800 illiyi haqqında'' müvafiq fərmanından sonra Azərbaycanda və o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında Tusi irsinə diqqətin daha da artmasından bəhs olunmuşdur.
Количество обращений: 19