По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Название книги: Molla Nəsrəddin  I cild
Автор:  Həbibbəyli İsa (redaktor), Kərimli Teymur (redaktor)
Тема: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kütləvi informasiya və təbliğat vasitələri
Издательство: Bakı,"Şərq-Qərb"
Количество сраниц: 660
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2017
Информация: Böyük demokrat yazıçı Cəlil Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə nəşr olunan "Molla Nəsrəddin" jurnalının çapı 10 cilddə nəzərdə tutulmuşdur. Birinci cildinə 1906-cı ilin bütün sayları və 1907-ci ilin ilk 40 sayı daxil edilmişdir.
Количество обращений: 19