По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Название книги: Cavid hikməti: seçmə aforizmlər  
Автор:  Babaxanlı Gülbəniz (tərtibçi-müəllif)
Тема: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Bədii ədəbiyyat
Издательство: Bakı,Elm və təhsil
Количество сраниц: 176
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2016
Информация: Hüseyn Cavidin beşcildlik külliyatı əsasında hazırlanmış bu kitabda dahi şairin insanlıq, haqq, ədalət, vətən, millət, qadın, məhəbbət və ən müxtəlif insan münasibətləri haqqında müdrik sözləri və kəlamları ilk dəfə ingilis dilinə tərcümə edilərək oxuculara təqdim olunur.
Количество обращений: 19