По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Название книги: Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji lüğəti  
Автор:  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Тема: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Издательство: Bakı,Elm və təhsil
Количество сраниц: 304
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2017
Информация: Sistemli şəkildə və müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq ilk dəfə nəşr olunan "Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji lüğəti" müasir Azərbaycan ədəbi dilində işlənməyən, yaxud leksik baxımdan fərqlənən, fonetik tərkibcə daha çox dəyişikliyə uğrayan sözlər əsasında tərtib olunmuşdur. Lüğətdə beş minə yaxın söz və ifadə toplanmışdır.
Количество обращений: 19