По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Название книги: Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlasının proqramı  
Автор:  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Тема: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Издательство: Bakı,Elm və təhsil
Количество сраниц: 104
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2015
Информация: Proqram Azərbaycan dilinin Naxçıvan qrupu dialekt və şivələrinin materialları əsasında tərtib olunmuşdur.
Количество обращений: 19