По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Название книги: Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri  
Автор:  Əliyeva Nuray
Тема: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Издательство: Bakı,Elm və təhsil
Количество сраниц: 192
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2012
Информация: Monoqrafiyada Azərbaycan dilinin rayon şivələri fonetik və qrammatik cəhətdən əhatəli şəkildə, Azərbaycan dilinin digər dialekt və şivələri, qohum dillərin dialektləri, klassiklərin əsərləri ilə müqayisəli şəkildə tədqiq edilmişdir.
Количество обращений: 19