По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Название книги: Cavid (üç hissəli drama)  
Автор:  Atilla İsgəndər
Тема: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Bədii ədəbiyyat
Издательство: Bakı,ADPU-nun mətbəəsi
Количество сраниц: 76
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2009
Информация: Tamaşada dramatik hadisələrə uyğun olaraq Ərtoğrul Cavidin musiqi əsərlərindən istifadə edilmişdir.
Количество обращений: 19