По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Название книги: Sirli dünya: Məhəbbət  
Автор:  Həsənli Oruc, Kamilov Ruslan
Тема: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Psixologiya
Издательство: Naxçıvan,"Məktəb"
Количество сраниц: 196
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2011
Информация: Kitabda insanın ən böyük neməti olan məhəbbət hissinə psixologiya elminin münasibəti, bu məsələyə zamanın gərdişinə uyğun mülahizələr öz əksini tapmışdır
Количество обращений: 8