По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Название книги: Sosial psixopedaqogikada istedadlı uşaqlar problemi  
Автор:  Həsənli Oruc, Camalov Kamal
Тема: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Psixologiya
Издательство: Bakı,"Elm və təhsil"
Количество сраниц: 392
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2011
Информация: Kitabda məktəbəqədər, kiçik məktəbyaşlı uşaqlarda psixoloji problemlər, onların aradan qaldırılması yolları, istedadın aşkar edilməsi üçün uşaqların fərdi psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi verilmişdir
Количество обращений: 32