По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Название книги: İllər, sizdə nəyim qaldı  
Автор:  Məmmədoğlu Muxtar
Тема: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kütləvi informasiya və təbliğat vasitələri
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 160
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2021
Информация: Kitabda müəllifin müxtəlif mətbuat orqanlarında işıq üzü görmüş yazıları, həmkarlarının onun haqqındakı ürək sözləri özünə yer alıb.
Количество обращений: 19