По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Название книги: “Şərq qapısı” qəzetinin nəşri tarixi və inkişaf yolu  
Автор:  Naxçıvan Muxtar Respublikası
Тема: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kütləvi informasiya və təbliğat vasitələri
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 416
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2021
Информация: Kitabda “Şərq qapısı” qəzetinin Naxçıvanda maarifin, elmin və ictimai fikrin inkişafına verdiyi töhfələrdən, muxtar respublikada jurnalistikanın inkişafında, cəmiyyətin informasiyaya olan tələbatının dolğun ödənilməsindəki mühüm rolundan bəhs edən məqalələr toplanıb.
Количество обращений: 19