По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Название книги: “Şərq qapısı” qəzetinin müasir inkişaf yolu və media siyasəti  
Автор:  Sultan Mehriban
Тема: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kütləvi informasiya və təbliğat vasitələri
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 184
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2021
Информация: Kitabda “Şərq qapısı” qəzetinin tarixi inkişaf yolundan və həyata keçirilən uğurlu media siyasətindən bəhs olunur. Həmçinin, kitabda müəllifin mətbuatla bağlı müxtəlif dövrlərdə dərc olunmuş elmi-publisistik məqalələri və müsahibəsi yer almışdır.
Количество обращений: 19