По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Название книги: Bura Naxçıvandır  
Автор:  Cabbarov Əli
Тема: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kütləvi informasiya və təbliğat vasitələri
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 400
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2021
Информация: Bu kitabda müəllifin 2004-cü ildən başlayaraq müxtəlif mətbuat orqanlarında dərc olunmuş düşüncə məzmunlu seçilmiş məqalələri toplanmışdır.
Количество обращений: 19