По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Название книги: Çıraq işığından başlanan yüksəliş yolu  
Автор:  Hüseynov Rövşən
Тема: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kütləvi informasiya və təbliğat vasitələri
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 312
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2021
Информация: Kitabda jurnalist Rövşən Hüseynovun ölkə və muxtar respublika mətbuatında dərc olunmuş, fotolarla müşayiət olunan publisist məqalələri, şeirləri, müsahibələri və yaradıcılıq nümunələri toplanılıb. Bu məqalə və şeirlərdə Naxçıvanın sürətli tərəqqi və inkişafına, ordu quruculuğuna, tarix-mədəniyyət abidələrinə ikinci həyatın verilməsinə, milli dəyərlərin qorunması və təbliğinə, insanların səmərəli məşğulluğuna, ədəbi mühitin və sair sahələrin inkişafına işıq tutulub.
Количество обращений: 19