По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Название книги: Əsrə bərabər illər  
Автор:  Əliyev Rauf
Тема: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kütləvi informasiya və təbliğat vasitələri
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 496
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2021
Информация: Kitabda jurnalist Rauf Əliyevin AZƏRTAC və "Şərq qapısı" qəzetində işıq üzü görmüş analitik materialları toplanılıb. Bu məqalələrdə 2015-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi həyatına qızıl hərflərlə yazılmış müxtəlif tədbirlər icmallarla oxucuya təqdim edilir. Təməli 1995-ci ildə qoyulmuş inkişaf proseslərindən bəhs olunan, getdikcə coğrafiyası genişləndirilən belə tədbirlərin qələmə alındığı yazıları dünənə ehtiramın, sabaha cavabdehlik hissinin ifadəsi kimi həm də tarix üçün qısa zaman kəsiyi olan 6 ilin ensiklopediyası da adlandırmaq olar.
Количество обращений: 19