По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Səhiyyə.Tibb elmləri

 
 
Название книги: Naxçıvan cərrahiyyəsinin inkişaf tarixi  
Автор:  Məmmədov Adil
Тема: Səhiyyə. Tibb elmləri/Daxili xəstəliklər
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 312
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2014
Информация: Kitabda cərrahiyyə sənətinin yaranma rüşeymindən çiçəklənmə dövrünədək inkişaf yolundan, xüsusiyyətlərindən, etik cəhətlərdən bəhs edən maraqlı materiallar verilmişdir.
Количество обращений: 19